Koła SIMP

UMOWA PATRONACKA

W dniu 11 października 2010 roku została zawarta umowa pomiędzy:

Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a

reprezentowanym przez:

- Andrzej TARKA                             - Prezes

- Witold OPASEWICZ                     - Wiceprezes ds. naukowo-technicznych

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

91-212 Łódź, ul. Warecka 41

reprezentowanym przez:

- Zdzisława JUREWICZA                - Dyrektora

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Łodzi obejmuje patronatem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Łodzi.

Ostatnia modyfikacja: 13-04-2013 14:17

St. M. © - 2008

Optymalizowano do rozdzielczości: 1024x765